Eng

Es

It

Sp

Мере подршке пољопривредним газдинствима

Мере подршке пољопривредним газдинствима

Председник општине Милисав Мирковић на предлог Савета за пољопривреду утврдио је предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2015. годину и исти доставио Министарству пољопривреде на сагласност, након чега ће Програм бити достављен Општинском већу на разматрање и доношење.

У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2015. годину укупно предвиђена средства за субвенције пољопривредницима општине Горњи Милановац су 14.150.000,00 динара.

Право на средства имаће регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Горњи Милановац, и то за набавку квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета, изградњу објеката за складиштење (чување) млека, набавку механизације (опреме) за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака, набавку опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса, набавку опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и термо – појилице, подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала, набавку воћарско-виноградарских трактора до 100 кw, риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу, набаку механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап, набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање), изградњу стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничку производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике, набавку трактора за ратарску производњу, набавку комбајна за жетву и бербу, набавку прикључних машина за жетву и бербу, набавку машина за обраду земљишта, набавку сејалица, прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова, нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство (кошнице и центрифуге), возила и приколица за транспорт пчелињих друштава, улагања у шумарске технологије и у прераду, у мобилизацију и у пласирање шумских производа на тржиште.

Пољопривредници могу рачунати максимално до 300.000 динара по кориснику на име субвенције, односно од 30 до 60 % вредности предмета субвенције. Сва потребна обавештања корисници субвенција могу добити у општинској управи општине Горњи Милановац.

Након добијања сагласности од Министарства пољопривреде и усвајања програма на Општинском већу општине Горњи Милановац, конкурс ће бити објављен у средствима јавног информисања и прослеђен председницима Месних заједница.

Previous Одржана 26. седница Скупштине општине

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I