Eng

Es

It

Sp

Месне заједнице

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба интереса становништва у селима и граду Горњем Милановцу. Месна заједница се може основати и за два или више села. Ако се месна заједница оснива за два или више села, у сваком селу се, сходно Статуту месне заједнице, могу основати месни одбори.

У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких интереса и солидарном задовољавању заједничких потреба у области:

– уређивање насеља (путеви, улице, тротоари, ПТТ, електрична енергија, водовод и друго),
– заштита и унапређење животне средине,
– друштвена брига о деци и грађанима различитих социјалних група,
– послови на завођењу и реализацији заведених самодоприноса,
– културно-забавне и спортске активности.

Месна заједница обавља и све послове који јој се одлуком Скупштине општине повере: брига о стању локалних путева, улица, зеленила, комуналној хигијени, послови у спровођењу избора, пописа становништва, организовање општинских референдума, послови цивилне заштите и мобилизације, брига о угроженим грађанима и други поверени послови и задаци од стране општине.

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис и процену заоставштине; оверу преписа, потписа и рукописа; пријем поднесака, доставу писмена грађанима и правним лицима; ажурирање бирачког списка и друге послове опште управе, у складу са важећим прописима.

Послови из претходног става за грађане на градском подручју и становнике приградских месних заједница: Грабовица, Луњевица, Јабланица, Семедраж, Брусница, Велереч, Неваде и Сврачковци обављају се, у оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, у седишту Општинске управе.

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I