Eng

Es

It

Sp

Објављени јавни позиви за реализацију мера активне политике запошљавања

Објављени јавни позиви за реализацију мера активне политике запошљавања

У складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Горњи Милановац за 2014. годину, а према споразуму о сарадњи на реализацији мера активне политике запошљавања који су 11. јула 2014. године потписали Председник Општине Горњи Милановац Милисав Мирковић и директор филијале Националне службе за запошљавање у Чачку Саша Обрадовић, Општина Горњи Милановац и Национална служба за запошљавање расписали су Јавне позиве за реализацију мера активне политике запошљавања у Општини Горњи Милановац, и то: Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2014. години, Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2014. години и Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2014. години. Укупна средства планирана буџетом Општине Горњи Милановац за реализацију мера активне политике запошљавања у 2014. години износе 7.000.000,00 динара.

За субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2014. години укупна планирана средства износе 1.000.000,00 динара. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, тако да ће овом мером бити обухваћено 6 односно 5 незапослених лица. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци. Јавни позив за реализацију ове мере биће отворен до утрошка средстава.

За субвенције за отварање нових радних места у 2014. години укупна планирана средства износе 4.000.000,00 динара. Послодавац који буде остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом. Укупан број незапослених лица који ће овим путем решити питање запослења јесте 26. Јавни позив за реализацију ове мере биће отворен до утрошка средстава.

За реализацију програма Стручна пракса у 2014. години укупна планирана средства износе 2.000.000,00 динара. Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са најмање четворогодишњим високим образовањем без обзира на године старости, која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. Програм стручне праксе траје у складу са законом до 12 месеци и ангажованим лицима исплаћује се новчана помоћ у месечном износу од 18.000,00 динара и врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. Трошкове полагања стручног/приправничког испита сноси послодавац. Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања у листу „Таковске новине“.

С обзиром да је Општина Горњи Милановац самостално определила новчана средства тако на јавне позиве могу конкурисати послодавци који имају седиште или огранак на територији Општине Горњи Милановац и незапослени да имају пребивалиште на територији наше општине.

 

Previous Izbori za Odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac

Leave Your Comment

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2023 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб одржава и ажурира: АVI SOLUTIONS