Eng

Es

It

Sp

Одређене зоне паркирања и цене паркинг места у Горњем Милановцу

Одређене зоне паркирања и цене паркинг места у Горњем Милановцу

На 37. седници Општинског већа разматрано је Решења о давању сагласности на ценовник за услуге паркирања на јавним паркиралиштима и за уклањање и чување непрописно паркираних возила као и Решење о одређивању паркиралишта на територији општине Горњи Милановац на којима ће се вршити наплата накнаде за паркирање. Већници су такође одлучивали и о Правилнику о условима и начину коришћења паркиралишта за повлашћене кориснике.

Директор Јавног предузећа за изградњу Божидар Вучетић рекао је да је Надзорни одбор ЈП за изградњу у обухвату паркинг простора утврдио три зоне паркирања и то: екстра зону, прву зону и другу зону. Број паркинг места у екстра зони је 230, у првој зони је 348, а у другој зони број паркинг места износи 172, што укупно чини 750 паркинг места отвореног простора. Предложена цена појединачне карте у екстра зони је 49 динара, у првој зони је 35 динара, а предложена цена појединачне карте у другој зониизноси 20 динара. Ове цене су предложене за коришћење паркинга у интервалу од једног сата. Такође, речено је да је паркирање у екстра зони ограничено на два сата и да се након истека та два сата возило мора померити. За друге две зоне могу се узети месечне претплатне карте и то за прву зону у износу од 1.860 динара и за другу зону 1.625 динара. Што се тиче коришћења паркинг места када су у питању возила станара зграда, месечна претплатна карта износи 699.00 динара. Уведена је и повлашћена претплатна карта за возила правних лица – предузетника и то у износу од 3.000 за екстра зону, 2.650 за прву зону и 2.200 динара за другу зону. У оквиру све три паркинг зоне обележена су и паркинг места за лица са инвалидитетом. ТАКОЂЕ, ОДЛУКОМ Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу, утврђен је и ценовник за уклањање и чување непрописно паркираних возила.

Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић рекао је да су цене за коришћење паркинг места формиране на основу цена које су у окружењу: „ Када смо формирали цене за коришћење паркинг услуга, трудили смо се да наше цене буду најниже у окружењу. Ове цене које смо предложили су коначне цене које ће наши суграђани плаћати. У њих је урачунат ПДВ и као такве ће омогућити Паркинг сервису да функционише, без неке велике зараде.“ Када је реч о казненим мерама и непоштовању плаћања паркинг места, дневна казна за неплаћање паркинг карте износи 1000.00 динара и потраживања тих средстава ће вршити Јавно предузеће за изградњу преко надлежних државних органа. Председник је истакао да се он искрено нада да ће Паркинг сервис кренути са радом по плану: „ Ми смо са овом седницом Општинског већа завршили све оно што је било у надлежности Скупштине општине и Општинског већа. Остале припреме су у надлежности Јавног предузећа за изградњу и надам се да ће у наредним данима успети све да припреме и да од 1. марта званично стартује наплата паркирања у општини Горњи Милановац.“

На данашњој седници Општинског већа разматрало се и о изменама и допунама Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа или напада паса луталица. Општински правобранилац Марија Филиповић, рекла је да је изменом и допуном постојећег Правилника проширен списак потребне документације чиме се пооштравају услови за остваривање услова за накнаду штете услед напада паса луталица на домаће животиње. Од сада је потребно да власници домаћих животиња достављају извештај надлежне ветеринарске станице, а такође ће и комунална инспекција спроводити контролу када је реч о условима држања домаћих животиња.

Разматран је и Записник Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса луталица. Општински правобранилац је известила већнике да је Комисија до сада добила 32 захтеваза накнаду штете настале услед уједа или напада паса луталица. Приликом одређивања висине накнаде материјалне штете, Комисија је узела у обзир цену живе стоке на сточним пијацама у Републици Србији. А за одређивање висине накнаде нематеријалне штете у обзир су узети јачина, интензитет физичких болова и интензитет претрпљеног страха. Уз захтев за накнаду штете, неопходно је приложити и лекарску документацију.

„Локална власт свакодневно се труди да се побољшају све Одлуке које су у надлежности Општине, како би се што мање злоупотребљавао новац из буџета Општине. Највећа промена која се тиче накнаде штете настале услед уједа или напада паса луталица, односи се на начин доказивања настале штете. Када је се ради о угинућу животиња, укључили смо и доказе од ветеринара, тако да ћемо сада имати јасну ситуацију да ли је пас луталица напао домаћу животињу, да ли је домаћу животињу заклао можда власнички пас баш тог власника или можда нека друга дивља животиња за коју Општина нема надлежност да исплаћује штету. Како крене сезона лова, ми имамо повећан број захтева за наплату штете и са правом сумњамо да су власнички пси који се користе за лов начинили штету, а да се Општини приказује да је штета нанета од стране паса луталица“, рекао је председник Ковачевић.

Начелник одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Дејан Вељовић известио је чланове већа о Одлуци о приступању прибављања непокретности у јавну својину општине Горњи Милановац за потребе изградње дворца у Такову и проширења комплекса Знаменитог места „Таковски грм“. Начелник је истакао да ће се ове непокретности прибавити према тржишној вредности коју ће утврдити овлашћени порески орган у складу са Законом о јавној својини.

Једанаеста тачка дневног реда била је разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на бесплатан и превоз са попустом у јавном линијском превозу путника на територији општине Горњи Милановац. Према речима Сандре Раловић, начелника Одељења за друштвене делатности, утврђивање да ли лице остварује право на бесплатан превоз, поред обраћања органима Општинске управе, може се утврдити и директним обраћањем овлашћеном превознику уз подношење потребне документације. Имајући у виду да се ради о лицима старијим од 65 година, чија евиденција не може прецизно да се води, Правилник је измењен у делу да трошак израде легитимације, који ова лица имају само једном, пошто се ради о трајним корисницима, сносе корисници.

Следећа тачка дневног реда било је разматрање Предлога Закључка о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за финансирање програма/пројекта удружења из области културе из буџета општине Горњи Милановац у 2018. години. Услови конкурса су потпуно исти као и претходне године и ове године на располагању је 5.500.000,00 динара за удружења из области културе. Та удружења морају бити основана на територији општине Горњи Милановац, претежна делатност им мора бити из области културе и морају да делују као непрофитна. Сва удружења која су у претходној буџетској години добила средства од општине Горњи Милановац била су у обавези по уговору да до 31.01.2018. године поднесу Извештај о коришћењу тих средстава. Одељење за друштвене делатности послало је захтев свим корисницима за допуну документацију у виду копије свих извода.

На данашњој седници Општинског већа разматран је предлог Решења о промени апропријације, разматран је Нацрт и утврђивање предлога Одлуке о отпису и конверзији потраживања општине Горњи Милановац према грађевинском предузећу „Мостоградња“ акционарско друштво Београд, као и план рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину.

Previous Бржи и лакши начин прикупљања података о личности по службеној дужности

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I