Eng

Es

It

Sp

Одржана 57. седница Општинског већа

Одржана 57. седница Општинског већа

Укупно 18 тачака дневног реда, у оквиру којих су разматрана значајна и актуелна питања за грађане наше општине, нашло се данас, 20.11.2014. године, пред члановима Општинског већа Општине Горњи Милановац.

Међу првим тачкама дневног реда разматран је Нацрт Стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник од 2014-2024. године који је присутнима презентовао Слободан Вучићевић доктор шумарства и члан експертског пројектног тима за израду Мастер плана, иначе рођени милановчанин. Он је истакао да је Мастер план Рудника тек други по реду такав план у Србији, после Мастер плана Фрушке Горе, а који на свеобухватан и прецизан начин приказује све капацитете планине Рудник и ширег подручја захвата плана које обухвата делове општина Горњи Милановац, Топола, Кнић и Љиг и градова Крагујевац и Чачак. Суштина Мастер плана је да пружа стручне и аргументоване предлоге развоја у свим областима који су полазна основа за разраду конкретним пројектима, као и за конкурисање за средства за пројекте из фондова ЕУ. Чланови Општинског већа подржали су Мастер план и у форми предлога упутили га Скупштини на разматрање и доношење.

Општинско веће је разматрало и усвојило и измене Локалног плана за запошљавање, које се састоје у прерасподели планираних средстава за поједине мере подстицаја. Тако је износ за самозапошљавање повећен с милион на 1.760.000,оо динара, износ за подстицаје послодавцима смањен са 4 милиона на 900.000,оо динара, а износ опредељен за мере стручне праксе повећан до висине од 4.340.000,оо динара. Прерасподела је извршена након сагледавања конкретног интересовања за поједине мере плана, како би заиста био максимално искоришћен и оперативан.

Значајна новина за подносиоце захтева за легализацију чији су објекти делом заузели јавну површину је утврђивање Предлога одлуке којом се Општинско веће одређује као надлежни орган за одлучивање о издавању сагласности за упис права својине за објекте који су изграђени на површинама јавне намене. Општинско веће, сходно овоме, овлашћује се да одлучује о конкретним случајевима где постоји заузеће јавних површина приватном изградњом и предвиђа механизме да се, под тачно одређеним условима, ово земљиште може отуђити приватним власницима. Одлука је руковођена циљем да се правно дефинишу односи који дуже времена постоје на терену и представљају сметњу за дефинисање власничких односа између приватних лица и органа јавне власти. Свакако постоје значајни услови који у оваквим случајевима морају бити испуњени, након чега власник земљиште прибавља по тржишним условима и сам финансира целокупну потребну документацију и појединачне планске акте.

Изузетно значајна вест је да је Општинско веће, сходно Програму помоћи општине Горњи Милановац, једногласно донело решење на основу којег ће чак 533 пољопривредна произвођача који су претрпели штету у поплавама и клизиштима у периоду мај-август 2014. године остварити помоћ у вредности од 200 динара по ару површине на којима су биле засејане житарице, луцерка или засађено воће, осносно 4000 динара по башти и 5000 динара по пластенику, а на основу записника инспекцијских служби о регистрованој штети. С обзиром да још увек има раположивих средстава за ову врсту помоћи, очекује се да она буде распоређена допунским решењем на следећој седници Општинског већа оним пољопривредним произвођачима који су претрпели штете, а нису стигли да у првом кругу доставе тражену документацију.

За најстарије становнике наше општине од значаја ће бити информација да је са новоизабраним ауто превозником за локални саобраћај Предузећем Конвој травел потписан уговор по коме ће се горњомилановачки пензионери старији од 65 година бесплатно возити у локалном саобраћају до краја ове буџетске године.

У склопу информисања чланова Већа о предузетим мерама и активностима на уклањању и чишћењу дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац и активностима на превенцији настанка нових, Председник општине Милисав Мирковић нагласио је да се у наредном периоду мора интензивирати рад Еколошке канцеларије на плану едукације становништва и подизања еколошке свести.

Поред тога, усвојена је и информација о одлуци Председника општине на основу које су, у правцу реформе и сталне ажурности рада органа Општине, пре свега Општинске управе, именовани чланови радног тела за регулаторну реформу, на челу са Горицом Петровић, начелницом Општинске управе. Задатак овог тела је да стално прати ажурирање закона и других процедура и сходно томе по утврђеном поступку врши ажурирање општинских процедура кроз Електронски регистар.

Међу тачкама дневног реда нашла су се и уобичајена буџетска решења, Извештај комисије за накнаду штете од уједа паса луталица и мања усаглашавање финансијских планова једног броја месних заједница и јавних предузећа како би се на најбољи начин искористила опредељена буџетска средства до краја ове буџетске године.

По захтеву Председника општине са претходне седнице Општинског већа, стручне службе Општинске управе општине Горњи Милановац сачиниле су информацију о зарадама изабраних, именованих и постављених лица у Општини Горњи Милановац и накнадама за рад чланова појединих комисија која је у циљу информисања чланова Већа и заинтересоване јавности презентована на овој седници.

Previous Састанак локалних самоуправа

Leave Your Comment

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I