Eng

Es

It

Sp

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

У четвртак 19.05.2016. године, одржана је прва седница Општинског већа општине Горњи Милановац у новом сазиву. Седницом је председавао Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац. Седници су присуствовали сви новоизабрани чланови Општинског већа, заменица председника општине Јадранка Достанић, као и остали чланови: Десимир Јовановић, Иван Бешлагић, др Миро Лазаревић, Јасмина Марић, Срђан Милићевић, Душан Дражовић, Јован Матијевић, Ђуро Ћук, Небојша Лазовић, Славица Радојевић-Груевски и Радован Веселиновић.

У оквиру прве тачке дневног реда Општинско веће донело је решење о одређивању секретара Општинског већа општине Горњи Милановац. У наставку седнице чланови Општинског већа су усвојили Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснадбевање „Рзав“ Ариље са Финансијским извештајем за 2015. годину, и прихватили више Одлука Управног одбора Јавног предузећа за водоснадбевање „Рзав“ Ариље које се односе на пословање рада овог Јавног предузећа, као и закључке координационог тела система за водоснадбевање „Рзав“ Арље.

У даљем току седнице Општинско веће усвојило је Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015. годину. На овој седници Општинско веће донело је решење о образовању Савета за безбедност општине Горњи Милановац, као радног тела Општинског већа општине Горњи Милановац, ради разматрања и проучавања питања везаних за превенциију безбедности на територији општине које ће пружати стручну помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из области безбедности. Донето је и решење о именовању Савета за запошљавање општине Горњи Милановац, а такође утврђен је и Предлог решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Горњи Милановац. На седници Општинског већа општине Горњи Милановац утврђен је Предлог одлуке о Општинском правобранилаштву као и предлог одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Општине Горњи Милановац.

Због указане потребе за обједињавањем послова јавног сектора на изградњу путне инфрастуктуре и изградњи објеката комуналне инфраструктуре у општини Горњи Милановац и потребе доношења одговарајућих аката у органима општине у складу са прописима који регулишу рад јавног сектора, Општинско веће донело је Решење о образовању радне групе за разматрање питања припајања Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац Јавном предузећу за изградњу Општине Горњи Милановац са задатком припреме и израде нацрта одговарајућих аката.

Такође, Општинско веће донело је Решење о образовању Радне групе за припрему и израду Нацрта нове Одлуке о Општинској управи општине Горњи Милановац. Поводом тога Председник општине је истакао да ће се узети у обзир могућност припајања неких одељења Општинске управе превасходно да би се образовала Канцеларија за пољопривреду у оквиру Општинске управе која би у почетку пружала стручну и саветодавну помоћ пољопривредницима, а поред тога и да израде план подстицаја пољопривреде за наредну годину, као и Канцеларија за Локални економски развој ради писања пројеката за предприступне фондове Европске Уније.

На крају седнице Општинско веће донело је решење о образовању радне групе за испитивање стања у Дому здравља општине Горњи Милановац. Расправљујући по овој тачки дневног реда указано је на бројне проблеме у организацији рада Дома здравља везаних за кадровску структуру, материјалну опремљеност, као и на нормативно правну регулативу. У расправи на седници учествовао је др Миро Лазаревић члан Општинског већа који је истакао да је предесник Општине исцрпно указао на проблеме о раду Дома здравља и да ће Радна група настојати да дође до решења о чему ће Општинско веће бити информисано у року од 30 дана.

 

Previous Осма Матурантска парада

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I