Eng

Es

It

Sp

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

На одржаној седници Општинског већа у Горњем Милановцу разматрано је девет тачака дневног реда.

На почетку седнице Општинско веће утврдило је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Горњи Милановац за 2015.годину са Извештајем о ревизији. Резизорски тим у свом мишљењу са резервом утврдио је да је Закон о јавној својини погрешно схваћен, јер је општина Горњи Милановац према одредбама тог закона требала да одвоји непокретности које представљају јавну својину од непокретности које јавна предузећа користе за реализовање својих функционалних задатака, те наведени пропуст има има битан материјални значај на билансне позиције биланса стања. Такође једна од замерки везана је за извршене издатке за набавку нефинансијске имовине а који износе 498.457.000,00 динара, а односе се углавном на зграде и грађевинске објекте. Законским прописима и скупштинском одлуком уређено је да се финансирање изградње грађевинских објеката и капитално одржавање реализује преко Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац али то није испоштовано тј.Општинска управа је у трошењу буџетских средстава поступала супротно важећим законским прописима тако да је од планираних 376.878.165,00 динара реализовано 308.991.755,00 динара, те наведени пропуст има битан материјални значај на финансијски резултат. Увидом у релевантну документацију финансијског пословања месних заједница, ревизорски тим закључио је да је редовна пракса руководства месних заједница да преузимају обавезе изнад одобрених апропријацијом и да су се руководства месних заједница понашала недовољно озбиљно и неодговорно, а један од показатеља је и самостално уговарање јавних набавки што доводи до тога да се све услуге које треба реализовати преко месних заједница уситњавају и не подлежу Закону о јавним набавкама те је чест случај да се једна иста набавка мале вредности уговара неколико пута у току године, а истовремено једну исту услугу набављају свих 51 месних заједница. Ревизијом је утврђено да се против општине Горњи Милановац и других индиректних корисника буџета води велики број судских имовинско-правних спорова и да њихова укупна вредност на дан биланса износи 70.364.000,00 динара што може веома неповољно да утиче на финансиски резултат у наредном периоду општинске управе.

На седници утврђен је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.годину. Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић истакао је да су опредељена средства највише за инвестиције конкретно за Предшколску установу „Сунце“ у Горњем Милановцу опредељено је 26.000.000,00 динара, тако да ће се до краја године завршити комплетна инвестиција Анекс Дечије установе како би од Нове Године деца могла користити тај објекат. Опредељено је 10.000.000,00 динара за изградњу приступне саобраћајнице обзиром да предстоји још израда пројектне документације и усаглашавања са републичким органима око њене изградње. Такође, из буџета општине Горњи Милановац биће издвојено 10.000.000,00 динара за санацију депоније на Вујну, и исто толико из сопствених средстава Јавно комунално предузеће “ Горњи Милановац“ из Горњег Милановца како би се санирао један део депоније за наредних четири године. Овим ребалансом је опредељено и 7.500.000,00 динара за реконструкцију пута Савинац-Шарани-Семедраж. Са фирмом „Аз Вирт“ договорена је поправка свих локалних путева и довођење у пређашње стање, обзиром да та деоница није била комплетно асфалтирана. Још додатних 8.000.000,00 динара је опредељено на позицију прибављања грађевинског земљишта, укинута је позиција Тешића куће. Општина је ушла у процедуру прибављања тог земљишта како би имајући је у свом власништву могла да ради на новом запошљавању и понуди страним и домаћим инвеститорима за ширење својих индустријских капацитета, јер је приоритет и основна улога локалне самоуправе обезбеђење услова за несметан рад. Такође, Јавном предузећу за изградњу општине је опредељено 26.300.000,00 динара за текуће радове, за изградњу улица, кишне и фекалне канализације. Овим ребалансом предвиђено је и 15.000.000,00 динара субвенција у пољопривреду, због великог интересовања наших пољопривредних произвиђача и због политике коју Влада Републике Србије заступа, општина Горњи Милановац жели да да много већи значај пољопривреди. Што се тиче Дома здравља у Горњем Милановцу овим ребалансом општина је нажалост преузела обавезу од 36.470.000,00 динара и то превазилази 60.000.000,00 динара оредељених средстава у овој години што доста неповољно утиче на буџет општине Горњи Милановац, имајући у виду да се од ових средстава финансирају и редовне плате за период мај-децембар 2016.године, као и неисплаћене плате од априла 2014.године до децембра 2015.године. Такође нешто што је требало да буде опредељено буџетом а није до сада је превоз предшколаца и њихових пратилаца. Изменом Закона о основама система образовања и васпитања општина је дужна да финансира њихов превоз. Што се тиче основног образовања ребалансом је опредељено укупно 16.000.000,00 динара. Председник је истакао и да је општина добила 3.551.000,00 динара од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику која ће бити распоређена на финансирање смештаја деце у прихватилиштима, ангажовање персоналних асистената у школама као и догрању тзв.“сензорске собе“ у I Основној школи намењеној деци која се налазе у стању посебне потребе.

Општинско веће утврдило је и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним односима, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општине Горњи Милановац као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац.

На данашњој седници утврђен је Предлог решења о укидању и проглашењу својства јавног добра у општој употреби и исправци граница суседних катастарских парцела број: 21533/3, 21533/4 и 21531/2 КО Горњи Милановац.

У оквиру шесте и седме тачке дневног реда прихваћене су измене и допуне Финансијског плана и програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за 2016.годину и Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2016.годину.

Донет је Закључак о усвајању Извештаја о раду месних заједница за 2015.годину, као и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Већници су прихватили предлог члана Општинског већа Јасмине Марић да додатно издвоје по 1.000,00 динара из сопствених средстава за нашег суграђанина, Уроша Познана који представља Србију на стручном међународном семинару у Португалији.

Previous Додељена признања најбољим ученицима општине Горњи Милановац

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I