Eng

Es

It

Sp

Осма седница Општинског већа

Осма седница Општинског већа

У понедељак 03. октобра одржана је осма седница Општинског већа на којој је разматрано деветнаест тачака.

На почетку седнице донет је Закључак о утврђивању предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама. „Овој сада измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама приступа се из разлога прописивања конкретних мера ради наплате заузећа јавних површина. Изменама се прописује начин плаћања локалне комуналне таксе за коришћење простора на јавној површини или испред пословног простора у пословне сврхе. У општем делу ове одлуке прописан је начин наплате, подношење пријава и орган који је надлежан за утврђивање и наплату свих локалних комуналних такси у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе. У другом делу одлуке дошло је до промене онога што је и најзначајније у вези са Одлуком, а то је локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа, старих и уметничких заната и домаће радиности. Предвиђено је смањење плаћања ове локалне комуналне таксе за све оне објекте који простор користе у складу са овом Одлуком и у складу са урбанистичким условима које даје Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове. Након усвајања ове Одлуке на седници Скупштине општине Горњи Милановац у екстра зони по м2 обвезници ће дневно плаћати 10 динара уместо досадашњих 12 динара. У првој зони ће плаћати 8 динара уместо досадашњих 10 динара, у другој зони 3 динара уместо досадашњих 5 динара и у трећој зони 2 динара уместо досадашњих 3 динара. Такса се плаћа на основу Решења Општинске управе о одобрењу коришћења простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе. Такође, овом Одлуком предвиђене су и посебне одлуке које досада нису постојале. У случају доношења решења којим се одбија захтев за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе као и у случају да није поднета пријава за утврђивање ове локалне комуналне таксе као и онда када је истекао период за који је било одобрено коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, а постоји сумња да се фактички врши коришћење простора, на лице места ће, у року од 15 дана, изаћи грађевински, комунални и порески инспектор Општинске управе општине Горњи Милановац, који ће утврдити да ли се фактички користи простор на јавним површинама или пословни простор односно која се површина простора фактички користи. Уколико инспектори приликом изласка на лице места, утврде неке од следећих случајева: да се користи већа површина простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе од оне која је дозвољена решењем надлежног органа; да се користи простор на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе и поред постојања решења којим се одбија захтев за коришћење; да се простор на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе користи фактички иако није поднета пријава као и ако се простор на јавним површинама или испред пословних просторија користи и након истека периода који је одобрен решењем надлежног органа. Општинска управа општине Горњи Милановац вршиће на основу донетог решења наплату локалне комуналне таксе. За коришћење простора на јавним површинама ради одржавања јавне манифестације, презентације производа, вашара, односно приредбе која није непрофитног или политичког карактера, а за коју се не плаћају улазнице, плаћа се локална комунална такса дневно, у износу од 750 динара за сваки м2 коришћења простора на јавним површинама. Ово је досада радила Месна заједница Горњи Милановац, уз нејасан правни основ, и наплаћивала 2.650,00 динара по м2, истакао је начелник Општинске управе општине Горњи Милановац Александар Јевтовић.

„Оно што је значајно за грађане Горњег Милановца са једне стране, а за буџет општине Горњи Милановац са друге, јесте да смо ми изласком инспекције на терен утврдили да невероватних 95% власника угоститељских објеката, који користе јавну површину за обављање своје делатности за терасе, није имало никакво решење о коришћењу тих јавних површина и нису плаћали накнаду општини Горњи Милановац за заузеће таквих површина. Чак и када су добијали решења којим су одбијени за постављање таквих објеката, а такав објекат фактички постоји и они га користе, нису имали никакву казну, тако да смо одлучили у првом кораку да смањимо таксе за оне који су ревносни и који плаћају своје обавезе према општини, те смо тако према тарифама смањили 20% таксе за коришћење, а са друге стране смо увели казнене мере и пребацили одговорност на власнике угоститељских објеката који не плаћају своје обавезе. Власник је дужан да пријави уколико користи јавну површину за обављање своје делатности. Уколико то не пријави, плаћаће скупље. Када се ради о објектима за које не постоји могућност да се добије дозвола да буду на тој површини, они ће плаћати три пута скупље све док се не реши правни статус таквог објекта. Више се неће десити да неко постави било који објекат на јавној површини у општини, а да не плати таксу. Зашто је то у протеклом периоду рађено и зашто то није контролисано и зашто је направљена правна празнина да када неком дате решење да не може да користи јавну површину а он је и даље користи и не плаћа ником ништа. То више неће моћи. Нико неће бити привилегован у општини Горњи Милановац, без обзира којој политичкој опцији припада. Значајна ствар је и организација вашара и ово је први корак у организацији који ћемо предузети, а то је да једноставно новац буде транспарентно приказан у буџету општине Горњи Милановац и да на транспарентан начин буде потрошен. Нажалост, са тим новцем досада је располагала Месна заједница Горњи Милановац, без икаквог правног основа. Тај новац су користили тако што су на Саветима Месне заједнице доносили одлуку да ли ће сами себи плаћати дневнице за састанке или неће, да ли ће неко имати 3.000,00 динара по седници Савета Месне заједнице или неће. На то су трошене паре пореских обвезника. Од сада ће вашар организовати општина и сав новац од вашара биће у буџету општине, који ћемо искористити за побољшање инфраструктуре“, изјавио је председник општине Дејан Ковачевић.

Донет је и Закључак о утврђивању предлога Одлуке о престанку финансирања спорта и физичке културе из буџета општине Горњи Милановац и упућен је Скупштини општине на разматрање и усвајање. Председник општине истакао је да ће се спорт и даље финансирати из буџета општине, али на другачији начин, у складу са Законом о спорту који је ступио на снагу 2016. године.

У наставку седнице донето је Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Горњи Милановац, као и Решење којим се именује Комисија за доделу стипендија општине Горњи Милановац.

Општинско веће дало је сагласност на измене програма пословања Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за 2016. годину, измене финансијског плана Установе за културу, уметност и ваншколско образовање „Културни центар“ Горњи Милановац за 2016. годину, као и на другу измену финансијског плана за 2016. годину – средње образовање, Техничка школа „Јован Жујовић“ Горњи Милановац.

Такође, донета су Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана директних буџетских корисника – Председника општине Горњи Милановац и Општинске управе општине Горњи Милановац за 2016. годину.

Донета су решења којим се даје сагласност на измене финансијског плана и плана рада месних заједница: Рудник, Грабовица и Луњевица, као и Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Спортског савеза општине Горњи Милановац о финансирању посебних програма у области спорта у општини Горњи Милановац у 2016. години. Такође, већници су донели Решење којим се не даје сагласност на измену финансијског плана и плана рада Месне заједнице Горњи Милановац за 2016. годину.

На данашњој седници донета су Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решења о промени апропријације.

На крају данашњег зеседања усвојен је записник Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса и напада паса луталица. Донет је Закључак о исправци закључка Општинског већа од 22.08.2016. године, као и Закључак о преносу финасијских средстава са уплатног рачуна буџета за Месну заједницу Полом – Рајац водовод на рачун Удружења грађана „водовод Рајац“.

Previous Услужни центар ради до 17 часова

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I