Eng

Es

It

Sp

Пета седница Скупштине општине

Пета седница Скупштине општине

У петак, 28.октобра 2016.године, одржана је пета редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац.

На почетку седнице, донет је нови Статут општине Горњи Милановац. Оно што је главна новина у односу на претходни јесте изглед грба и заставе, а уведена је и слава општине Свете Тројице – силазак Светог Духа на апостоле- Духови, коју слави и Црква у Горњем Милановцу. Вршилац дужности директора Музеја рудничко – таковског краја Александар Марушић истакао је да је централни део грба искорењени златни плодоносни храст који је симбол не само наше борбе у Такову 1815.године, већ симболизује и један наш запис, окупљање око Светог дрвета. Ту је уписан и један грчки или византијски крст са једнаким величинама кракова, који је симбол наше вере и нашег православљагде мора доминирати црвена боја. По хералдичким принципима, штит плаве боје на грбу на коме се налази једна бедемска круна са три испупчења или мерлона требало би да представља да смо ми једна област од 50.000 – 70.000 становника. Црвени лав који се налази са стране је симбол средњег века и династије Бранковића, а златни лав представља династију Обреновића. У средишњем делу налази се полувенац од биљке бруснице. Зелени део симболизује обрисе планине Рудник. Застава која је део грба је једно плаво и једно бело поље са грчким црвеним крстом и венцем од зеленог лишћа, од пет цветова, као симбола празника Цвети 23.априла 1815.године, када је у Такову подигнут Устанак. Српско хералдичко друштво покушало је кроз овај знак да прикаже вишевековну историју Горњег Милановца и читавог рудничко – таковског краја.

„Статут општине Горњи Милановац био је усвојен 2008.године, док су 2014.године биле само измене и допуне када је Статутарна комисија донела само пречишћен текст у коме су садржани и Статут из 2008.,2009., 2011., 2013.,и 2014. године. Овом приликом Комисија која је радила на изради Статута водила се за тим да Статут буде један општи акт. Наиме, Општинско веће је у претходном периоду преузимало надлежности које нису у складу са законом. Закон о локалној самоуправи јасно је набројао надлежности Општинског већа и то осам надлежности, док је у претходном Статуту Општинсковеће имало петнаест надлежности, што је у апсолутној несагласности са законом. Овим Статутом предвиђено је и формирање Заштитника грађана на један транспарентан и неполитички начин из разлога што се тело које ће га бирати и мандат тог тела потпуно разликује са мандатом Скупштине. Мислим да је неопходно да се промени Статут наше општине, барем да Општинско веће може доносити одлуке које су у складу са законом“ , истакао је начелник Општинске управе Александар Јевтовић.

Дискутујући по овој тачки дневног реда председник општине Дејан Ковачевић истако је да је Статут уподобљен са законом, да га је израдио тим правника и да је био на Јавној расправи, као и да се Статутом установљава једна нова ствар – Заштитник грађана.

На овој седници донета је одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац.

Одборници Скупштине општине донели су Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

„Скупштина општине је 2012.године донела Одлуку о локалним комуналним таксама која је 2014. године претрпела две измене. Овом сада изменом приступа се из разлога прописивања конкретних мера ради наплате заузећа јавних површина. У основном делу одлуке прописан је начин наплате, подношење пријаве и орган који је надлежан за утврђивање и наплату свих локалних комуналних такси. У другом делу одлуке,код тарифних бројева, мења се само тарифни број 3. Локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе смањује се за обвезнике и то за више од 20%. Они који су до сада плаћали ову таксу у износу од 12 динара дневно по метру квадратном сада ће плаћати 10 динара, они који су плаћали 10 динара дневно по метру квадратном сад ће плаћати 8 динара, они који су плаћали 5 динара дневно по метру квадратном у другој зони сада ће плаћати 3 динара, док они који су плаћали 3 динара дневно по метру квадратном у трећој зони сада ће плаћати 2 динара. Такса за трећу зону примењиваће се за коришћење простора на јавним површинама и у свим осталим деловима општине Горњи Милановац. Такса по овом тарифном броју плаћа се на основу решења Општинске управе. Међутим, постојали су обвезници који у претходном периоду ову таксу уопштенису плаћали и то је било у случајевима када су та лица тражила одобрење Општинске управе за заузеће јавних површина, они то одобрење нису добили из разлога што не испуњавају одређене урбанистичке захтеве који су прописани Одлуком о комуналним делатностима. У том погледу нема никаквог основа за наплату и могли су да раде шта год хоће, што значи да имају пословни простор на јавној површини и да за то ником ништа не плаћају, да се богате на терет свих грађана општине Горњи Милановац. Усвајањем ове одлуке то више неће бити могуће. У случајевима када се користи већа површина од оне која је пријављена, када се простор користи и поред постојања решења којим се захтев одбија, када се простор користи фактички или када није поднета пријава као и када се простор на јавној површини користи након истека периода за који је постојало одобрење, изаћи ће наше инспекцијске службе и утврдиће такав начин коришћења с тим да ће такви обвезници плаћати три пута већи износ него они који у складу са овом одлуком поставе објекат на јавној површини по следећим тарифама: екстра зона 30 динара дневно по метру квадратном, I зона 24 динара дневно по метру квадратном, II зона 9 динара дневно по метру квадратном и III зона 6 динара дневно по метру квадратном. За коришћење простора на јавним површинама ради одржавања јавне манифестације, вашара, презентације производа, плаћа се локална комунална такса дневно у износу од 750 динара по метру квадратном. Ово се односи на случај вашара који је досада организовала и наплаћивала, без правног основа,Месна заједница Горњи Милановац, а наплаћивала је 2.650 динара по метру квадратном. У претходном периоду наплата је била добра али само за оне који су ову таксу плаћали, док су постојали и они који нису плаћали зато што им Одељење за урбанизам није дало сагласност да користе јавни простор. Постојала су повлашћена лица која су постављала своје објекте на јавну површину, нису испуњавали урбанистичке услове и ником ништа нису плаћали а богате се на рачун свих грађана општине Горњи Милановац. Овом Одлуком то више неће моћи“ , истакао је начелник Општинске управе.

„Поносан сам што ће овај сазив Скупштине донети овакву одлуку, јер неће више у Горњем Милановцу битиграђана првог или другог реда. Неће више бити повлашћених. Од контролисаних објеката у једном дану, од њих тридесет, пет је имало уредну документацију и плаћало закуп, остали су били одбијени од Одељења за урбанизам или се нису пријавили уопште, што је рађено годинама уназад. Урбанизам донесе решење да објекат ту не може да стоји, а користи се у јавне намене, користи се за обављање делатности, а општини се не плаћа ништа. Ми буџет општине морамо да пунимо једнако према свима. Зонирање постоји од 2012.године. Док је садашња опозиција била на власти 90% угоститељских објеката није плаћало закуп јавне површине“ ,навео је председник општине Дејан Ковачевић, дискутујући по овој тачки дневног реда.

У наставку седнице донета је Одлука о престанку важења Одлуке о финансирању спорта и физичке културе из буџета општине Горњи Милановац. Председник општине истакао је да стављањем ван снаге ове Одлуке не значи да ће општина престати да финансира спорт у Горњем Милановцу. Наиме, у Нацрту новог буџета остају иста средства када је у питању финансирање спорта. Такође, на сајту Министарства омладине и спорта могу се погледати који су то критеријуми и према којим критеријумима ће оштина Горњи Милановац финансирати спорт.

Скупштина је донела и Закључак о прихватању одлука Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље.

Када је у питању Одлука о матичним подручјима на територији општине Горњи Милановац, начелник Општинске управе навео је да је Скупштина општине још 2010.године донела одлуку да општина има 24 матична подручја, највише у целој Републици Србији, где је неопходно да у сваком матичном подручју ради један или више заменика матичара, што је армија од 50 људи. Сада, овом Одлуком, предвиђено је да општина Горњи Милановац буде једно матично подручје за сва насељена места на територији општине Горњи Милановац и као таква прослеђена је Министарству за државну управу и локалну самоуправу, од кога је добијена сагласност. Ова одлука примењиваће се од 1.јануара 2017.године, тако да је општина Горњи Милановац на време ускладила ову Одлуку са Законом о матичним књигама.

На крају заседања, Скупштина општине дала је сагласност за постављање дечијих мобилијара у дворишту Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац – објекат у Прањанима.

На овој седници донето је и Решење о образовању Комисије за планове, као стално радно тело Скупштине општине Горњи Милановац.

Previous Зимска школа за пољопривредне произвођаче

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I