Radni sastanak Predsednika opštine sa direktorima JP i ustanovaI

Predsednik opštine Milisav Mirković održao je radni sastanak sa direktorima javnih preduzeća i ustanova o tekućim poslovnim obavezama, kao i o planiranim aktivnostima u budućem periodu. Direktori su pojedinačno, svako o svojoj radnoj organizaciji, izlagali aktivnosti na tekućim poslovima u cilju unapređenja rada javnih preduzeća i ustanova na teritoriji opštine.
Predsednik opštine je naznačio prisutnima da za svaku vrstu pomoći mogu kontaktirati nadležne opštinske službe, takođe insistirajući i na uspostavljanju bolje komunikacije između samih preduzeća i ustanova i Opštinske uprave u relizaciji zajedničkih projekata. Reči je bilo i o unapređenju kvaliteta rada u smislu bolje disciplinovanosti svih zaposlenih, a naročito u komunikaciji sa strankama, kao i o drugim pratećim pitanjima. Prema najavi predsednika Mirković u narednom periodu mesečno će biti održavan sastanak sa direktorima svih preduzeća i ustanova koji su korisnici budžeta opštine Gornji Milanovac.
Sastanku su prisustvovali i zamenik predsednika opštine, predsednik i zamenik predsednika Skupštine opštine, pomoćnici predsednika, zamenik načelnika Opštinske uprave i načelnik odeljenja za privredu i finansije.

Previous Sastanak Predsednika opštine sa predstavnicima ispostave Nacionalne službe za zapošljavanjeI

Leave Your Comment