Eng

Es

It

Sp

Одржана осамнаеста седница Општинског већа

Одржана осамнаеста седница Општинског већа

У Великој сали органа општине Горњи Милановац одржана је осамнаеста седница Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду било је 20 тачака дневног реда, које су већници усвојили једногласно.

На почетку седнице већници су усвојили записнике са 16. седнице Општинског већа општине Горњи Милановац, одржане 9. фебруара 2017.године и 17. седнице Општинског већа, одржане 20.фебруара 2017.године.

Општинско веће донело је Закључак о утврђивање предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2017. годину.

„Изузетно сам задовољан како смо ове године урадили Програм које је Веће усвојило. Имамо три нове мере: субвенционисана производња органске хране, вештачко осемењавање говеда и трећа мера су подстицаји за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника. Ове три мере ће значајно побољшати нашу пољопривредну производњу“, истакао је председник општине Дејан Ковачевић говорећи о новинама у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2017. годину.

Још једна тачка дневног реда била је у вези са пољопривредом. Као седамнаесту тачку Општинско веће донело је Закључак о набавци и испоруци противградних ракета. Општина Горњи Милановац ће набавити ракете и уступити их Републичком Хидрометеоролошком заводу који ће их проследити Радарском центру „Букуља“.

Трећа тачка дневног реда било је разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2016.годину.

„По ступању на дужност председника општине први пут сам затражио ревизију од Државне ревизорске институције, која нам је омогућила да то изврши треће лице. Ове године то радимо по истом систему и принципу јер желимо да транспарентност уведемо као нешто што је обавеза локалне самоуправе, а општина Горњи Милановац нема шта да крије, чак шта више имамо много ствари са којима се можемо похвалити. Ревизија завршног рачуна је и законска обавеза, а то није поштовано у неком ранијем периоду. Грађани Горњег Милановца морају у сваком моменту знати на шта је потрошен новац из општинске касе“, рекао је председник општине.

Две тачке дневног реда односиле су се на Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и то разматрање Извештаја о пословању са финансијским извештајем за 2016. годину и разматрање Одлука Управног одбора ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број: 379/2017 и 381/2017 од 23. фебруара 2017. године.

Општинско веће донело је Закључак о утврђивању предлогаОдлуке о давању у закуп к.п. број 479/1 КО Доња Врбава и зграде која се налази на истој парцели за потребе Ловачког удружења „Војвода Милан Обреновић“ Горњи Милановац, и упутило га Скупштини општине на разматрање и доношење. Према речима начелника Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Дејана Вељовића, објекат би се дао у закуп на 10 година и закупац би преузео обавезу да адаптира објекат и плаћа неопходне дажбине.

Усвојен је Закључак о давању мишљења на Решење председника општине Горњи Милановац о утврђивању јединствене економске цене програма васпитања и образовања по детету за 2017. годину у Предшколској установи „Сунце“ Горњи Милановац.

„Цена вртића би требало да се одреди у фебруару месецу за текућу годину али је нама каснио предлог из саме Предшколске установе „Сунце“. Иначе, цена се сваке године усклађује на исти начин, али предлог за усклађивање економске цене стиже из саме Предшколске установе, тај предлог је каснио и ја ћу тражити одговор од директора Предшколске установе „Сунце“ шта је био разлог за то“, истакао је председник општине говорећи о овој теми.

И следеће тачке дневног реда су једногласно усвојене:

-Разматрање Нацрта и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним односима, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Горњи Милановац.

-Разматрање Нацрта и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац.

-Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач општина Горњи Милановац, за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године.

-Разматрање Предлога Решења по жалби Ранисављевић Предрага из Горњег Милановца изјављене на решење Општинске управе општине Горњи Милановац број: 4-06-351-667/2016 од 18.01.2017. године и Закључак Општинске управе број: 4-06-351-803/2016 од 24.01.2017. године

-Разматрање Предлога Решења по жалби Ранисављевић Предрага из Горњег Милановца изјављене на решење Општинске управе општине Горњи Милановац (Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију – Одсек за локалну пореску администрацију), број: 434/1/2017од 1.02.2017. године.

-Разматрање Предлога решења о давању сагласности на измене финансијског плана Туристичке организације општине Горњи Милановац за 2017. годину.

-Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана Дома здравља Горњи Милановац за 2017. годину.

-Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана Установе „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац.

-Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на измене финансијског плана за 2017. годину – основно образовање.

-Разматрање Предлога решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве.

-Разматрање предлога Решења о промени апропријације.

Previous Позив за достављање предлога за доделу златне и сребрне медаље „Таковски устанак“

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I