Eng

Es

It

Sp

Одржана седма седница Општинског већа

Одржана седма седница Општинског већа

На јуче одржаној седмој седници Општинског већа разматрано је седамнаест тачака дневног реда.

На почетку седнице донет је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину и упућен је Скупштини општине на разматрање и усвајање. Председник општине Дејан Ковачевић истакао је да се другим ребалансом буџета општине Горњи Милановац предлажу укупни приходи и расходи у износу од 1.557.659.000,00 динара. Општина је морала да обезбеди додатна средства у износу од 600.000,00 динара по пресудама судова везаних за накнаду штете настале услед уједа паса луталица као и додатна средства у износу од 800.000,00 динара за превоз угинулих животиња. Додатна средства у износу од 800.000,00 динара опредељена су и Месној заједници Рудник за исплату заосталих зарада и судских трошкова за рад секретара месне заједнице. „Овим додатним средствима се не аболира одговорност бившег председника месне заједнице који је поднео оставку а који је био дужан да исплаћује зараде и да обезбеди средства за исплату зарада за секретара. То није била дужна да ради ни општина Горњи Милановац ни Општинска управа већ месна заједница. Претходни председник то није обезбедио тако да ће за своје поступке сносити одговорност пред надлежним државним органима, а ми смо морали обезбедити додатна средства да нам Месна заједница не би била у блокади“, истакао је председник општине. Овим ребалансом код Предшколске установе „Сунце“ извршено је преусмеравање средстава у износу од 3.450.000,00 динара у циљу опремања новоизграђеног простора за смештај деце. Техничкој школи „Јован Жујовић“ билансирана су додатна средства у износу од 1.100.000,00 динара по основу судске пресуде Апелационог суда у Крагујевцу којом је школа обавезана да плати на име накнаде штете и судских трошкова овај износ. Председник општине истакао је да је раније била пракса школа да не обавештавају Општинску управу о покренутим поступцима зато ће убудуће све поступке водити Општински правобранилац, како је то требало и раније да буде. Овим ребалансом општина, као један од оснивача Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље определила је додатних 4.000.000,00 динара на име учешћа у његовим инвестиционим активностима. Јавном предузећу за изградњу општине опредељено је додатних 1.600.000,00 динара за реконстурукцију Железничке улице код Вртића, као и 4.500.000,00 динара за регулацију потока Јакљево. Јавном предузећу за путеве опредељена су додатна средства у износу од 1.500.000,00 динара на име исплате накнаде штете, изгубљене добити као и трошкова парничног поступка, такође 1.500.000,00 динара за набавку горива за зимску службу, санирање клизишта, 1.270.000,00 динара за набавку опреме за зимску службу и 800.000,00 динара за набавку цеви.

Такође, донет је Закључак о утврђивању Предлога Одлуке о матичном подручју на територији општине Горњи Милановац и упућен је Скупштини општине на разматрање и усвајање.

У наставку седнице Веће је донело и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање Закључак о утврђивању Предлога одлуке о стипендирању ученика и студената са територије општине Горњи Милановац. „Овом одлуком круг корисника општинске стипендије проширен је у односу на досада важећу Одлуку о стипендирању ученика и студената. По први пут општина Горњи Милановац ће стипендирати студенте прве године студија који су претходне године завршили средњу школу и били носиоци Вукове дипломе. Постигнути резултат на студијама неће се више утврђивати као до сада него само у односу на претходну годину студија. Сам поступак је прецизиран и поједностављен. Смањен је број докумената које ученици и студенти прилажу. Наиме, укинута је обавеза да ученици и студенти уз осталу документацију прилажу и уговор који би уколико би добили стипендију потписали са општином. Конкурс сваке године расписује Комисија за ученичке и студентске стипендије коју именује Општинско веће. Жалба на одлуку Комисије може се упутити Општинском већу. Износе општинске стипендије утврђује председник општине који закључује уговоре о стипендирању. Исплата се врши преко пословне банке у десет месечних рата“, истакао је начелник Општинске управе Александар Јевтовић.

Такође, донет је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о праву на бесплатан боравак трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Сунце“ са територије општине Горњи Милановац, као и Закључак о прихватању Информације о припремљености основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац за почетак школске 2016/2017 године.

На данашњој седници донето је Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој систематизацији радних места у Општинској управи општине Горњи Милановац. Начелник Општинске управе овом приликом истакао је да је овом систематизацијом предвиђено 81 радно место са 121 извршиоцем на неодређено време и једним постављеним лицем што је у складу са максималним бројем запослених према Уредби Владе Републике Србије и Одлуци Скупштине општине Горњи Милановац од децембра прошле године. Правилником се уређује Општинска управа у складу са Одлуком о Општинској управи од 05.07.2016. године, којом је предвиђено 5 Одељења и 3 Канцеларије. Смањен је број руководећег кадра. Ступањем на снагу овог Правилника Услужни центар Општинске управе радиће до 17 часова. Начелник је такође истакао да нико од запослених неће остати без посла.

Донето је и Решење о давању сагласности основним и средњим школама за ангажовање асистената за рад са ученицима којима је потребна додатна мера подршке у образовању.

Већници су једногласно донели Решење којим се именује Савет за здравље на територији општине Горњи Милановац, као и Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац. Оно што је новина јесте број чланова Савета који је смањен, а у циљу чешћег састајања њихових чланова и ефикаснијег рада.

Скупштини општине је упућен на разматрање ради давања сагласности Закључак о прихватању измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2016. годину као и Закључак о прихватању измена Програма пословања ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2016. годину.

На крају, донето је Решење о давању сагласности на измене финансијских планова и планова рада месних заједница Теочин и Брусница у 2016.години, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве као и Решење о промени апропријације.

Previous Одржан Бајк Фест

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I