Eng

Es

It

Sp

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

У Великој сали органа општине Горњи Милановац одржана је тридесет трећа седница Општинског већа. На дневном реду нашло се четрнаест тачака.

Након усвајања Записника са претходне седнице, Општинско веће донело је Закључак о повлачењу предлога Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину који је утврђен 31. октобра 2017.године и Закључак о прихватању предлога Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

„Општинска управа општине Горњи Милановац поштовала је све термине који су прописани за доношење буџета општине за 2018. годину, па је тако на седници Општинског већа 31. октобра 2017. године донет Закључак о прихватању предлога Одлуке о буџету општине. Неколико дана након тога, стигло је Упутство Министарства финансија у којем је таксативно наведено колико ће бити повећање плата по категоријама. С обзиром да смо пре Упутства усвојили да се свима линерано повећају плате 10%, то смо сада изменили тако да запослени у Општинској управи добијају повећање од 5%, а остали 10%. С обзиром да смо тако уштедели, средства су преусмерена на трошкове финансирања израде пројеката. Највећи део тих средстава ће бити утрошен за пројекат реконструкције Опште болнице. Морају се измиритипреузете обавезе из септембра месеца за исплату једног дела дуговања Апотеке Горњи Милановац, за шта је новац обезбеђен уштедама код ђачког превоза за 2018. годину“, рекао је председник општине Дејан Ковачевић.

Општинско веће донело је и Закључак о прихватању нацрта и утврђивањупредлога Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Горњи Милановаци упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање. Према речима Сандре Раловић, начелнице Одељења за друштвене делатности, овом Одлуком се на свеобухватан начин регулишу услови обављања градског и приградског саобраћаја и начин регистровања редова вожње. О овој теми говорио је и председник општине.

„Покушаћемо у наредном периоду да усагласимо све линије са новим превозником, како би сва села била повезана са градом. Такође, сви запослени у органима локалне самоуправе, установама и јавним предузећима моћи ће да користе месечне карте, чиме ћемо остварити одређене уштеде. У плану нам је да уведемо и градски превоз који би ишао на 15 минута на релацији од Конфекције до Тријангле. За то су припремљена четири нова аутобуса“, истакао је председник општине.

Такође, чланови Општинског већа усвојили су Закључак о прихватању нацрта и утврђивању предлога Одлуке о општинским административним таксама и упутили га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Једногласно су донети и Закључак о прихватању нацрта и утврђивању предлога Кодекса понашања службеника и намештеника општине Горњи Милановац и Закључак о прихватањунацрта и утврђивања предлога Кадровског плана Општинске управе општине Горњи Милановац који су упућени Скупштини општине на разматрање и усвајање. Кадровски план се усваја истовремено са буџетом општине и у 2018. години су планирана 123 извршиоца у Општинској управи, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

Решењем Општинског већа дата је сагласност на Статут Музеја рудничко-таковског краја, који је упућен Скупштини општине ради усвајања.

Већници су усвојили Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана Установе за културу, уметност и ваншколско образовање „Културни центар“ за 2017.годину, као и измене и допуне програма пословања ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017.годину и упутили га Скупштини општине ради давања сагласности.

Општинско веће прихватило је Записник Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса луталица од 1. децембра 2017.године.

Такође, Општинско веће донело је Решење о промени апропријације, Решења о увећању апропријацијеи Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Previous Коктел за милановачке привредникe

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I