Eng

Es

It

Sp

Održano Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac

Održano Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac

Današnja sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac započeta je razmatranjem godišnjeg izveštaja rada Opštinske uprave za proteklu godinu. Detaljno o izveštaju govorila je načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, napomenuvši da je izveštaj objedinjen od propisa kojima se uređuje delokrug rada i vršenje ovlašćenja, zatim predstavljen je opis rada i učinak unutrašnjih organizacionih jedinica tj. odeljenja, napomenuvši da se nad radom Opštinske uprave vrše redovni inspekcijski nadzori, ustanovljeni su odnosi Opštinske uprave prema drugim organima opštine, kao i to da je rad u potpunosti dostupan javnosti, podložan kritici i javnoj kontroli građana. Takođe, načelnica je pobrojala preduzete poslove u smislu investicija i tehničkog održavanja na započetim i realizovanim projektima u izveštajnom periodu. Pomenuvši neke od njih – započetu adaptaciju upravne zgrade u ulici Tihomira Matijevića, izgradnju nekoliko kotlarnica i uređenje sportskih sala pri osnovnim školama, izrađena je projektna dokumentacije za rekonstukciju Doma kulture, urađena je komunalna infrastruktura za uvođenje video nadzora u Gornjem Milanovcu, pružena je stručna i tehnička podrška „Koridorima Srbije“ pri ekspropriaciji nepokretnosti u izgradnji auto-puta. Potom, urađenim projektnim zadatkom započeta je sanacija i revitalizacija spomen parka „Brdo Mira“. Aktivnosti Opštinske uprave u prošloj godini bile su usmerene i na realizaciju nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata, bilo kao nosioci projekta ili kao partneri na projektu. Na kraju izlaganja, načelnica Uprave se zahvalila svom timu saradnika na uspešno izvršenim poslovima u protekloj godini, naznačivši da uvek može više i bolje na čemu će se i nastojati i u budućem periodu.
Pre usvajanja izveštaja, pohvale na rad Opštinske uprave uputili su i članovi veća Milenko Maletković i Desimir Jovanović rekavši da je dovoljna činjenica da je kroz službe samo u proceduri prošlo više od 9.000 predmeta, uz uspešno sprovdene dodatne poslove na realizaciji investicija, projekata, obuka i drugih aktivnosti. Složivši se sa članovima veća i uputivši pohvale, predsednik opštine Milisav Mirković je dodao da pored detaljno kvalitetno pripremljenog materijala izveštaj sadrži i pregled svih sprovedenih javnih nabavki u protekloj godini, iskoristivši priliku da čestita Opštinskoj upravi na čelu sa načelnicom Goricom Petrović što se gornjomilanovačka Opštinska uprava nalaze u samom vrhu po uspešnosti u radu u Srbiji.
U nastavku sednice većnici su usvojili predlog odluke o pristupanju pribavljanja zemljišta za potrebe gradnje osnovne škole u Semedraži za koju su obezbeđena namenska republička sredstva, a na osnovu porušene predhodne škole u ovom selu za potrebe gradnje budućeg auto-puta.
Danas su većnici razmatrali i usvojili zaključak o pristupanju izrade lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu, kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja, kao i programi i mere koje će realizovati opština Gornji Milanovac u oblasti zapošljavanja. Nadzorni odbor gornjomilanovačkog Javnog komunalnog preduzeća doneo je Odluku o ceni vode sa kanalizacijom i sistemom prečišćavanja otpadnih voda i ceni iznošenja, transporta i deponovanja komunalnog čvrstog otpada i uputio Opštinskom veću i Skupštini opštine na usvajanje. Usvajanjem ove Odlike i od Skupštine opštine nova cena vode će biti za fizička lica 10% skuplja , za privredu 8%, dok će cena iznošenja, transporta i deponovanja komunalnog čvrstog otpada biti uvećana za 10% .
Takođe, danas je razmotren i usvajen predlog odbora direktora „Autoprevoza Gornji Milanovac“ o povećanju cena prevoza u gradskom-prigradskom saobraćaju za 7%, a iz razloga uvećanja direktnih troškova koji ulaze u strukturu cene tarife prevoza.
Članovi veća danas su podržali inicijativu Komisije za bezbednost saobraćaja za preduzimanje mera u cilju zabrane saobraćaja za teretna vozila u ulici Kneza Aleksandra od „plavog mosta“ do zgrade opštine, a koji je obrazložio član veća i predsednik ove komisije Desimir Jovanović i dalje uputili na razmatranje nadležnim organima.
Na samom kraju sednice, u okviru tekućih pitanja, članovi Veća izrazili su nezadovoljstvo povodom saopštenja Opštinskog odbora Demokratske stranke Gornji Milanovac u kojem je odluka Opštinskog veća o doniranju sredstava Osnovnom sudu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu okarakterisana kao vid uticaja na rad ovih pravosudnih organa, a time na njihovu nezavisnost u radu.

Previous Održana ceremonija svečanog potpisivanja sporazumau okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I