Eng

Es

It

Sp

Омбудсман

Локални омбудсман

Установа омбудсмана први пут је уведена у Шведски парламент 1809.године са циљем контроле извршне власти, а сама реч омбудсман преведена са шведског језика означава особу која има ,,слуха за народ“. Овај парламентарни повереник имао је задатак да спречи шведског краља и владу у игнорисању закона.

У Правни поредак Републике Србије институција Заштитника грађана уведена је 2005. године када је донет Закон о Заштитнику грађана.

Локални омбудсман општине Горњи Милановац независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем ограна управе или јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Органи управе и јавне службе подразумевају општинску управу, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Горњи Милановац.

По појмом грађанин, подразумевају се физичка лица, домаћи и страни држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган, односно служба.

Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за покретање поступка који се односи на рад председника Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, осим ако поступа као другостепени орган у управном поступку.

Локални омбудсман поступа по притужби лица које сматра да му је актом, радњом или нечињењем органа, односно службе повређено неко право или по сопственој иницијативи.

Притужба се подноси у писаном облику, укључујући све облике електронске комуникације или усмено на записник код локалног омбудсмана и не подлеже плаћању таксе.

У свакој конкретној примени права, нека нам Улпијанова начела садржана у Јустинијановим Дигестама буду смернице:

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere ( Ulpianus – D. 1, 1, 10, 1) – Ово су правна начела: часно живети, другога не повредити, савакоме признати оно што му припада.

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I