Eng

Es

It

Sp

Усвојен буџет за 2017. годину

Усвојен буџет за 2017. годину

У петак, 16. децембра, у Великој сали органа општине одржана је седма редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац.

Одборници су са 41 гласом за, без гласова против и уздржаних, усвојили Одлуку о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину. Председник општине Дејан Ковачевић детаљно је одборницима представио буџет за 2017. годину, са посебним освртом на планиране инвестиционе активности.

„Пројектовани буџет за 2017. годину износи 1.268.983.000 динара, од којих је 310.000.000 динара опредељено за инвестиције. За наставак градње водовода ка Руднику планирано је 30 милиона динара, 119 милиона за путну инфраструктуру у граду и у селима, 13 милиона за кишну канализацију, по 15 милиона за Дом културе и Брдо мира. Средства за пољопривреду су готово удвостручена у односу на 2016. годину и износе 50 милиона динара, док ће за нови начин финансирања спорта, сходно новом Закону о спорту, бити опредељено 28 милиона динара. Како планирамо да се центар града уреди за време празника, 2 милиона динара планирано је за куповину типских киоска за продају сувенира. За социјалну заштиту опредељено је 25 милиона динара, 8 милиона за општинске стипендије за ученике и студенте, док ће за месне заједнице бити опредељено 8.5 милиона динара. Значајна средства издвајају се за Општинско правобранилаштво, јер нам стижу милионски износи за исплату по изгубљеним парницама, у споровима које нам је оставило претходно руководство. Буџет је реално пројектован и избалансиран“, истакао је председник општине.

Усвојене су три тачке дневног реда које се односе на увођење самодоприноса за подручје Месне заједнице Луњевица . Референдум ће бити одржан од 13. до 15. јануара 2017. године. Иницијатива за референдум стигла је од Савета МЗ Луњевица. Самодопринос би се увео за период од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2022. године.

Одборници су дали сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у органима општине Горњи Милановац, предузећима и установама чији је оснивач општина Горњи Милановац за 2015. годину. Образована је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Горњи Милановац. Усвојене су две тачке дневног реда које се односе на пословање Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, као и извештај РХМЗ Београд о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Букуља“ у 2016. години.

Пет тачака дневног реда односило се на Решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора у пет школа, испред Савета родитеља. Дата је сагласност на Одлуку о распореду радног времена Апотеке Горњи Милановац.

Усвајањем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац по први пут се обезбеђује правни основ за ангажовање акредитованог личног пратиоца за децу са посебним потребама. Усвојено је Решење којим Интерресорна комисија општине Горњи Милановац преузима све надлежности Комисије за преглед и оцену степена психо-физичке ометености детета.

На крају седнице, одборници су постављали одборничка питања.

Previous Нови километри путева

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I