Eng

Es

It

Sp

Усвојен Извештај о извршењу буџета

Усвојен Извештај о извршењу буџета

У Великој сали органа општине Горњи Милановац одржана је дванаеста редовна седница Скупштине општине. На дневном реду нашло се двадесет девет тачака.

Као прву тачку дневног реда, одборници су усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за период 1.01. -30.06.2017.године.

„Извршење буџета на нивоу свих буџетских корисника је око 45 одсто. Нешто је лошије на Општинској управи, у делу Развој заједнице, где јесу највећи инфраструктурни пројекти али како се у другом делу године ради највише на инфраструктури и та ситуација ће бити далеко боља у извештају за првих девет месеци 2017. године. Радује ме повећање приходовне стране буџета, то повећање долази од пореза на зараде што значи да имамо већу привредну активност у општини. Повећање прихода на порезе на самосталне делатности је на нивоу од 7 одсто што је показатељ да смо на прави начин усмерили новац кроз помоћ за самозапошљавање. Ми ћемо са Саветом за запошљавање општине Горњи Милановац радити на прављењу стратегије у овој области и за 2018. годину. Највећи део трошкова по питању тужби односи се на Дом културе и радње које су предузимане пре мог ступања на дужност председника општине“, рекао је председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

Скупштина општинедонела је Одлуку о потврђивању Споразума о братимљењу између општине Горњи Милановац и града Пробиштип у Македонији. Председник општине Дејан Ковачевић и градоначелник Пробиштипа Тони Тоневски потписали су 23. априла Споразум о братимљењу два града.

Одборници су усвојили неколико тачака дневног реда из области урбанизма. Донете су,Одлука о прибављању катастрске парцеле број 40192/6, КО Горњи Милановац, у јавну својину Општине Горњи Милановац,Одлука о изради Плана детаљне регулације „Мост на реци Јасеници“, на државном путу IIА реда бр.152, на деловима кп.бр. 75/1, 75/2, 302, 303, 2465 и 2569, КО Рудник и Решење о укидању добра у општој употреби-некатегорисаног пута на к.п. бр.1384/2 КО Неваде и проглашењу добра у општој употреби на к.п.бр802/2 и 804/3 КО Неваде.

Донета је Одлука о усвајању измене Плана генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 2025“. Председник општине је истакао да ће од понедељка у Горњем Милановцу боравити стручњаци предузећа „Коридори Србије“ који ће вршити предмер и предрачун радова за приступну саобраћајницу ауто-путу.

Такође, донета је Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Горњи Милановац којом се, према речима председника општине, отварају врата за увођење професионалних управника зграда.

На предлог Општинског већа, донето је Решење о именовању председника и чланова Организационог одбора 14. Међународног бијенала уметности минијатуре. Чланови Организационог одбора су: заменица председника општине Јадранка Достанић, председник Скупштине општине Лазар Николић, директор Културног центра Драган Арсић, Радош Гачић, Бранка Вучићевић Вучковић, Миодраг Даниловић, Предраг Лошић и Весна Банашевић.

Усвојене су и три тачке дневног реда које се односе на животиње и њихово држање. Донете су Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији општине, Одлука о зоохигијени на територији општине и Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Горњи Милановац. Према речима шефа Канцеларије за заштиту животне средине Невене Обрадовић, новом Одлуком о зоохигијени предвиђено је да су власници дужни да у року од три дана пријаве изгубљеног пса или мачку, док је угинуће животиње неопходно пријавити у року од 24 часа. Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине доноси се на основу Закона о добробити животиња и Закона о ветеринарству.

Одборници су усвојили и Закључак о усвајању Плана рада са финансијским планом Апотеке Горњи Милановац за 2017. годину.

„Апотекарска установа у Горњем Милановцу успела је радом новог руководства да врати око 17 милиона динара дуга који је наслеђен у износу од око 60 милиона динара. Драго ми је што смо зауставили тај тренд губитака од 500.000 динара на месечном нивоу и што имамо позитивно пословање Апотеке која успева, без помоћи оснивача, да враћа тај дуг. Проблем у апотекарским установама у Србијиделом је настао због ограничења маржи али и због лагодног понашања руководилаца тих установа. Нама данас стижу на наплату дугови из прошлости. Урађена је рационализација броја запослених, а у најскоријем периоду ћемо изаћи са стратегијом за Апотеку Горњи Милановац. Разговараћу са директором да се већа количина лекова упути на сеоска подручја, јер овде у граду наши суграђани имају алтернативу у виду великог броја апотека што на селу није случај“, рекао је председник општине.

Општинско веће упутилоје Скупштини општине на разматрање и усвајање Закључак о прихватањупредлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у органима општине Горњи Милановац, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Горњи Милановац за 2017.годину. Одборници су усвојили Одлуку. Начелник Општинске управе истакао је да је Одлуком предвиђено укупно 491 запослен на неодређено време.

Скупштина општине донела је неколико одлука које се односе на рад Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац. Усвојено је Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана и програма пословања предузећа за 2017. годину, Закључак о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за 2016.годину,Закључак о давању сагласности измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за 2017.годину,Закључак о прихватању допуна Ценовника услуга и радова у Јавном предузећу за изградњу општине,Закључак о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2016.годину,као и Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу општине.

Одборници су усвојили Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања за 2017. годину ЈКП “Горњи Милановац“ и Закључак о усвајању извештаја о пословању ЈКП „Горњи Милановац“ за 2016. годину.

„Извештај за 2016. годину и податак о губитку ЈКП „Горњи Милановац“ од 1.700.000,00 динара на дан 30.6.2017. резултат су рада претходног руководства ЈКП. Сви знамо структуру дуга, да је преко 150 милиона динара потраживање ЈКП према грађанима и привреди, али имамо и ситуацију да су неких 90 милиона динара спорна и ненаплатива потраживања који се провлаче кроз извештаје дужи низ година. Ја бих био најсрећнији да ЈКП има добит јер би то значило да можемо да градимо нову комуналну инфраструктуру али је реалност, нажалост, другачија и ми морамо погледати истини у очи и подвући црту и рећи како које предузеће послује“, истакао је председник општине.

Скупштина општине донела је Решење о именовању Предрага Марковића за вршиоца дужности директора Установе „Спортско-рекреативни центар“ и Решење о именовању Десимира Ћаласана за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Горњи Милановац. Дата је и сагласности на Статут Установе „Спортско-рекреативни центар“.

Скупштина општинедонела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, Закључак о усвајању Извештаја о раду Међуопштинског историјског архива за 2016.годину,Закључак о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број: 402/2017 и 405/2017 од 31.05.2017. године, Решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора.

Previous Укидање Наредбе о рестрикцији воде

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I