Eng

Es

It

Sp

Усвојени планови рада јавних предузећа и установа

Усвојени планови рада јавних предузећа и установа

У Великој сали органа општине Горњи Милановац одржана је тридесет четврта седница Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду нашло се 36 тачака.

Општинско веће донело је Решење о одређивању секретара Општинског већа општине Горњи Милановац. За секретара Општинског већа одређена је Тијана Радивојевић, дипломирани правник из Горњег Милановца.

Чланови Општинског већа донели су Закључак о прихватању нацрта и утврђивању предлогаОдлуке о бесплатном и превозу са попустом у јавном линијском превозу путника на територији општине Горњи Милановац и упутили га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

„Када је у питању субвенционисани превоз, општина је до сада плаћала превоз за редовне ученике основних школа, деци са посебним потребама и пензионерима. Сада је проширен број корисника субвенционисаних карата за превоз, па ће се то односити и на ученике средњих школа али и на друге категорије што ће се прецизно утврдити Правилником који ће бити усвојен на следећој седници Општинског већа. Трудили смо се да проширимо број корисника што је више могуће, а то ће се финансирати уштедама које ћемо остварити куповином месечних карата за запослене у Општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина“, рекао је председник општине Дејан Ковачевић.

Такође, усвојен јеЗакључак о прихватању нацрта и утврђивању предлога Одлуке Скупштине општине Горњи Милановац о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу плана расхода социјалне заштите за 2018. годину, који је упућен Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Скупштини општине је, на разматрање, упућен и Закључак о прихватању нацрта и утврђивању предлога Решења о размени земљишта на катастарским парцелама бр. 693/3, 693/4 и 573/2 КО Горњи Милановац.

Општинско веће донело је Закључке о прихватању Програма пословања јавних предузећа за 2018.годину и то Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, Јавног предузећа за изградњу општине и Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. Закључци су упућени Скупштини општине ради давања сагласности.

Већници су усвојили Закључке о прихватању Планова рада са финансијским плановима за 2018.годину установа чији је оснивач општина, и то: Установе за културу, уметност и ваншколско образовање „Културни центар“, Библиотеке „Браћа Настасијевић“, Музеја рудничко-таковског краја, Установе „Спортско-рекреативни центар“,Апотеке Горњи Милановац, Дома здравља,Туристичке организације општине, Предшколске установе „Сунце“, као и Центра за социјални рад.

„Сви планови рада јавних предузећа и установа су у складу са буџетом општине који смо усвојили на недавној седници Скупштине општине. Тада је подробно објашњено шта су планови за 2018. годину. Инвестиције су у првом плану и ја би издвојио ЈКП „Горњи Милановац“ и Јавно предузеће за изградњу општине који имају значајну улогу у тим инвестицијама. Планови су амбициознији него за 2017. годину и надам се да ће и реализација бити на том нивоу. Планови установа су такви да задовољавају све потребе наших суграђана“, истакао је председник општине.

Закључком Општинског већа прихваћени су Правилници о раду Културног центра, Библиотеке „Браћа Настасијевић“ и Музеја рудничко-таковског краја.

Општинско веће донело јеРешење о давању сагласности на Планове рада и финансијске планове месних заједница на територији општине, као и Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана Музеја рудничко-таковског краја за 2017. годину и Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана АпотекеГорњи Милановац за 2017. годину.

Чланови Општинског већа дали су сагласност на финансијске планове за 2018. годину за основно и средње образовање. Донет је и Закључак о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Горњи Милановац.

Једногласно је усвојено и Решење о образовању Радне групе са задатком да изради Нацрт Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Горњи Милановац.

Општинско веће донело је и Решења о давању сагласностина финансијске планове директних буџетских корисника (Скупштине општине, Председника општине, Општинске управе, Општинског већа и Општинског правобранилаштва) за 2018. годину.

Усвојено је и Решење о увећању апропријације¬, Решење о промени апропријације¬ и Решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Previous Усвојен буџет општине за 2018. годину

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I